Wspominajmy Go z uśmiechem

0
856

Nasi czytelnicy znają Juliana Bohdanowicza (1942–2015) z setek ilustracji charaktery­zujących się łagodną ironią.

Wpraw­dzie sam nie polował, ale świetnie rozumiał myśliwych i przedstawiał ich zawsze z sympatią. Charakterystyczna kreska i lekko absurdalne poczucie humoru sprawiały, że Jego prace były zawsze łatwo rozpoznawalne.

1 kwietnia br. w odrestaurowa­nym folwarku na terenie XIX-wiecz­nego zespołu dworsko-parkowego w Błędowie – Błędowskie Rosy odbę­dzie się wernisaż wystawy rysunków naszego autora pt. „Pora na uśmiech – prima aprilis w Błędowie”. Werni­saż poprowadzi Jarosław Kulczycki, a wśród gości znajdą się przyjaciele i rodzina artysty. W wydarzeniu uczestniczyć będą również młodzi rysownicy, których prace zostaną zlicytowane podczas wydarzenia na rzecz rozwoju artystycznego osób wspieranych przez fundację Arts Gate/Arts Gardens.

mn

Reklama