fot. iStock.

Zagrożona Europa

0
512

Z Ameryki Północnej do Skandynawii dotarła choroba wyniszczająca jeleniowate. Choroba ta zagraża także ludziom, jest więc groźniejsza niż afrykański pomór świń.

Najbardziej znanymi z tej grupy chorobami występującymi u zwierząt są: trzęsawka (scar­pia), występująca u owiec i kóz, a cza­sami również muflonów, oraz choroba szalonych krów (encefalopatia gąb­czasta bydła – BSE). Powodowana jest przez patologicznie zmienione białka nazywane prionami, które występują w komórkach nerwowych i charaktery­zuje je odmienna struktura przestrzenna w porównaniu ze strukturą białek prawidłowych.

Nie do końca poznana jest przyczyna ich powstawania. Wymieniana jest możliwość odziedziczenia wadliwego genu, jednak nie wyklucza się również samoistnej mutacji. Przedostanie się białka prionowego do zdrowego organi­zmu zwierzęcego – również u ludzi – nie stymuluje organizmu do reakcji odpor­nościowych i obronnych.

Sytuacja ta oraz brak jakiegokol­wiek leku sprawiają, że jest to choroba śmiertelna zarówno zwierząt, jak i dla ludzi. U zwierząt, po totalnym wynisz­czeniu organizmu, upadki stwierdzane są w ciągu 1–2 lat. Podstawowym objawem klinicznym jest znaczne wychudzenie organizmu. […]

Cały tekst w lutowym numerze “Łowca Polskiego”

Marian Flis / fot. iStock.

Reklama