fot. Shutterstock

Zakazane światełka

0
1085

Największa brytyjska organizacja łowiecka BASC (British Association for Shooting and Conservation) przystąpiła do koalicji wspierającej projekt wprowadzenia całkowitego zakazu puszczania lampionów. We wspólnym stanowisku koalicjanci podkreślają, że latawce, w których umieszczane są płonące świeczki, stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, gruntów rolnych, zwierząt gospodarskich i dzikiej przyrody, czego dobitnym przykładem były ubiegłoroczne pożary wrzosowisk na High Peak, Saddleworth Moor i Winter Hill, które przyniosły wielomilionowe straty.

Dyrektor ds. ochrony środowiska w BASC Caroline Bedell przyznała: „BASC z zadowoleniem przystępuje do grona organizacji domagających się zakazu. Lampiony stanowią poważne zagrożenie, dlatego ważne jest, by informacje na ten temat docierały do możliwie jak najszerszego grona, w tym również do myśliwych”. Sprawa bezmyślnego i nieodpowiedzialnego stosowania lampionów dotyczy również naszego podwórka. Wprawdzie kulminacja zagrożenia związanego z bezmyślnym stosowaniem lampionów ma zwykle miejsce latem i wczesną jesienią, a więc wówczas, gdy przyroda często znajduje się w stanie wysokiego ryzyka pożarowego, to jednak – jak podkreślają specjaliści – tego rodzaju latające obiekty mogą stanowić skuteczne narzędzie odstraszające ptaki i zakłócające lęgi.

(AT)

Reklama