Zasługi „Łosia”

0
509

Strzelectwo, odpowiedzialna gospodarka łowiecka i mądra działalność edukacyjna to prio­rytety dla myśliwych z WKŁ nr 127 „Łoś” z Białej Podlaskiej.

Dwunastu pasjonatów z 59. Pułku Szkolno-Bojowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej oraz Wojskowej Komendy Rejonowej w Białej Podlaskiej w grud­niu 1958 roku założyło Wojskowe Koło Łowieckie. Nazwę wybrali spryt­nie, łącząc zamiłowanie łowieckie z militarnym – nawiązali bowiem do słynnego bombowca PZL.37 Łoś, którego historia związana jest z Podlasiem.

Gdy w latach 60. ubiegłego wieku 59. Pułk Szkolno-Bojowy został roz­wiązany, dla myśliwych nastały lata niepewności. Stabilizacja nastąpiła kilka lat później, gdy do Białej Pod­laskiej sprowadził się 9. Pułk Roz­poznania Radiowego. Gospodarka łowiecka prowadzona była od tego czasu wzorowo. Dzierżawiono poletka zgryzowe, obsiewano dukty leśne z przeznaczeniem na pasy zaporowe. Myśliwi prowadzili odłowy zajęcy i kuropatw, wsiedlali bażanty i z zaan­gażowaniem chronili łowiska, redu­kując populacje drapieżników. Dobra gospodarka łowiecka była doceniana nie tylko przez władze łowieckie, ale również przez Komisję Kontroli Gospodarczej Wojsk Lądowych.

Obecnie koło gospodaruje w czte­rech obwodach o łącznej powierzchni 22 tys. ha. W sezonie 2016/17 myśliwi strzelili: 16 jeleni, 59 saren, 189 dzików oraz 59 lisów.

W 2003 roku wydzierżawiono od Nadleśnictwa Biała Podlaska osadę leśną „Rybakówka”. Wygospodaro­wano miejsce na magazyn paszy dla zwierzyny, zmodernizowano pomiesz­czenia mieszkalne, a byłą stodołę przystosowano do zebrań i spotkań z młodzieżą szkolną. Myśliwi współ­pracują z sześcioma szkołami zlo­kalizowanymi na terenie obwodów łowieckich. Opowiadają o przyrodzie, a młodzież pomaga w dokarmianiu zwierzyny i uczestniczy w zielonych szkołach, których współorganizato­rami są myśliwi.

Członkowie koła „Łoś” mogą się pochwalić wieloma sukcesami strze­leckimi. Już w 1978 roku zarząd koła zwrócił się do dowództwa wojskowego z prośbą o wybudowanie strzelnicy polowej na terenie żwirowni. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 1979 roku w Mistrzostwach Polski w Strze­laniach Myśliwskich Piotr Gruszeczka zajął pierwsze miejsce indywidual­nie w klasie powszechnej. Znakomite wyniki osiągali także inni myśliwi z „Łosia”: Zbigniew Szewczuk, Marian Kokoszkiewicz, Krzysztof Daniluk, Leon Świentuchowski, Jan Głowacki i Aleksander Witt-Kompa. Dość powiedzieć, że w kole aż 19 myśli­wych posiada uprawnienia instruktora i sędziego strzelectwa.

Z okazji jubileuszu 60-lecia wydano monografię pod redakcją Wojciecha Stanisława Kobylarza. Na posesji koła w miejscowości Kra­sówka postawiono także kapliczkę św. Huberta.

Koło liczy 68 członków. Kie­ruje nim zarząd w składzie: Sebastian Santus – prezes, Jarosław Tarasiuk – łowczy, Zbigniew Fili­piuk – skarbnik, Stanisław Jawor­ski – sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Roman Ryszkowski.

Do obchodów jubileuszu myśliwi przygotowali się bardzo starannie. W wynajętej sali zorga­nizowano wystawę trofeów oraz medali i pucharów zdobytych pod­czas zawodów strzeleckich. W trak­cie uroczystości koło odznaczono medalem Zasłużony dla Łowiectwa Bialskopodlaskiego, uhonorowano także zasłużonych myśliwych.

Andrzej Wierzbieniec

Reklama