fot. archiwum redakcji

Zatrzymać wirus ASF

0
679

Choć rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym są dziki, to jego transmisja na nowe (zwłaszcza odległe) tereny odbywa się za sprawą tzw. wektorów mechanicznych.

W ten sposób określa się różnokierunkową działalność człowieka. Dlatego najistotniejszym elementem działań prewencyjnych pozostaje bioasekuracja.

Zasad bioaseku­racji powinni przestrzegać myśliwi na tere­nie całego kraju, bo nie wiadomo, kiedy wirus pojawi się na nowych obszarach, gdzie dotychczas nie występował. W przypadku doko­nania odstrzału zwracajmy uwagę na odległość, jaką zwierzę pokonało od zestrzału do miejsca, gdzie padło. Z rany postrzałowej mogły się przedo­stać do środowiska elementy tkanek lub płynów ustrojowych. Jeśli dzik był nosicielem wirusa, staną się one kolej­nym jego rezerwuarem w środowisku. Dlatego wszelkie tkanki należy zebrać, a płyny zdezynfekować.

Duże znaczenie ma przewoże­nie upolowanych dzików do miejsca patroszenia w szczelnych pojemnikach, które łatwo umyć i poddać dezynfekcji.

Również transport ustrzelonego zwie­rza do samochodu powinien odbywać się w taki sposób, by … […]

Cały tekst w lutowym numerze “Łowca Polskiego”

Marian Flis

Reklama