fot. Shutterstock.

Złodzieje psów zatrzymani

0
481

Przestępcy rozwijali swój pro­ceder od kilku lat, działając głównie na terenie hiszpańskiej Andaluzji. W ubiegłym roku popeł­nili 56 kradzieży, głównie w Maladze, Granadzie i Córdoba y Jaén. Grupa wyspecjalizowała się w kradzieżach… psów myśliwskich.

W grudniu ubiegłego roku hisz­pańska policja w akcji przygotowy­wanej i prowadzonej pod kryptoni­mem „Canis Petra” zatrzymała łącznie 22 osoby, w posiadaniu których zna­leziono 42 poszukiwane psy, 19 sztuk broni myśliwskiej, pokaźny zapas amunicji, środki uspokajające i usy­piające dla zwierząt, czytniki i zestawy do oznaczania zwierząt mikroczipami oraz telefony komórkowe, kompu­tery i cztery samochody do transportu zwierząt. Przestępcza organizacja miała swoją siedzibę w Granadzie i była doskonale zorganizowana – z siecią płatnych informatorów na temat myśli­wych posiadających psy myśliwskie i broń, o miejscach ich przetrzymywa­nia i sposobach zabezpieczenia.

Grupa działała z rozmachem, sprze­dając „swoje” psy nieświadomym klientom na całym świecie. Członko­wie szajki oskarżani są między innymi o napady rabunkowe, zuchwałe kradzieże, nielegalny handel środ­kami odurzającymi, przemyt broni, oszustwa i fałszowanie dokumentów. Hiszpańska prokuratura przestrzega dotychczasowych „klientów” i poten­cjalnych nabywców poszukujących „myśliwskich okazji”, by zachowali szczególną ostrożność i kierowali się sprawdzoną zasadą – im bardziej wyjątkowa i atrakcyjna oferta, tym większe ryzyko, że ma ona związek z przestępstwem.

Jan Bocheński / fot. Shutterstock.

Reklama