fot. K-H Volkmar

Zmiana ustawy

0
463

Tylko trzy miesiące funkcjonowały przepisy w sprawie szacowania szkód łowiec­kich. Posłowie obozu rządowego złożyli nowy projekt, w którym sołty­sów zastąpią pracownicy ośrodków doradztwa rol­niczego. Sejm już uchwalił tę zmianę w prawie łowiec­kim i teraz pochylą się nad nią senatorowie. Być może nowe przepisy wejdą w życie jeszcze w lipcu.

Dzięki tej zmianie, zda­niem posłów, system sza­cowania szkód ma zostać usprawniony po raz kolejny. Dotychczas był z tym ogromny problem, ponieważ wielu sołtysów odmawiało uczestnicze­nia w zespołach szacują­cych szkody, co skutecznie paraliżowało cały proces. W większości wypadków przedstawiciele samorządu zasłaniali się brakiem spe­cjalistycznej wiedzy, ale również tym, że koszty szacowania musieli pokryć z własnej kieszeni.

W trakcie debaty posło­wie zastanawiali się nad przekazaniem tych obo­wiązków Agencji Restruk­turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednak w efek­cie zdecydowali, że Ośrodki Doradztwa Rolniczego są do tego lepiej przygoto­wane. W czasie prac nad zmianami minister rolnic­twa Krzysztof Jurgiel złożył dymisję. Powodem tej decy­zji były względy osobiste. Następcą został poseł Jan Ardanowski, który będzie musiał się zmierzyć nie tylko z nowymi rozwiąza­niami w zakresie szacowa­nia szkód łowieckich, ale przede wszystkim z wielką suszą i coraz szybciej roz­przestrzeniającym się wiru­sem ASF.

(PT)

Reklama